Blansko

Udržíme
Blansko v kondici

Ing. Jiří Crha

Ing. Jiří Crha
starosta města

Co máme v plánu

INVESTICE DO MĚSTA

INVESTICE DO MĚSTA

Dokončíme projekt přemostění

Dokázali jsme spustit klíčový projekt přemostění na Staré Blansko a zajistíme i jeho dokončení. Stavba podstatně zlepší kvalitu dopravy.

Postavíme v Blansku nové lázně

Bazén navštíví za rok 75 tisíc návštěvníků. Mezi nimi jsou to především žáci místních i přilehlých škol. Sport a možnost aktivního vyžití je prioritou zdravého města.

Dáme Palavě novou tvář

Pracujeme na tom, abyste měli maximum dostupných volnočasových aktivit. Máme konkrétní návrh i studii revitalizace. První část obnovy, která zahrnuje vybudování pláže, mola a hřiště, jsme už zahájili.

VEŘEJNÝ PROSTOR

VEŘEJNÝ PROSTOR

 • Postavíme dům s pečovatelskou službou
 • Dokončíme rekonstrukci Předzámčí
 • Podpoříme rozvoj místních částí
 • Postavíme novou mateřskou školu
 • Dohlédneme na dokončení obchodního centra
 • Budeme pokračovat v revitalizaci sídliště Zborovce. Přibude zeleň i nová parkovací místa
 • Zahájíme rekonstrukci lokality „staré bytovky“
 • Podpoříme bytovou výstavbu
 • Podpoříme místní kulturu
 • Zlepšíme stav veřejné zeleně a výsázíme další květinové záhony
VOLNÝ ČAS VE MĚSTĚ

VOLNÝ ČAS VE MĚSTĚ

 • Zbudujeme amfiteátr v zámeckém parku pro divadla i jiná představení
 • Budeme pokračovat ve výstavbě dětských hřišt a víceúčelových sportovišť
 • Zrekonstruujeme sportoviště: zimní stadion, sportovní halu ASK Blansko i tenisové kurty a další sportoviště
 • Dokončíme vybudování hlediště a zázemí sportovní haly na Údolní, včetně zázemí pro stolní tenis
 • Budeme podporovat místní spolky v oblasti kultury a sportu
 • Budeme podporovat provoz Městského klubu důchodců
MĚSTSKÁ NEMOCNICE

MĚSTSKÁ NEMOCNICE

 • Vybudujeme nový urgentní příjem
 • Budeme pokračovat v modernizaci nemocnice i přístrojového vybavení
 • Udržíme nemocnici ve vlastnictví města
SNADNÁ DOPRAVA

SNADNÁ DOPRAVA

 • Navýšíme kapacitu parkovacích míst
 • Opravíme cesty vedoucí ke garážím a zahrádkářským koloniím
 • Zprovozníme další nabíječky pro elektromobily
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zasadíme se o rozvoj třídění odpadu
 • Zužitkujeme dešťovou vodu ze střech
 • Na střechách městských budov vystavíme fotovoltaické elektrárny

Co se v blansku povedlo

Veřejný prostor

Veřejný prostor

 • Nové jídelna a kuchyně při ZŠ TGM
 • Rekonstrukce mateřské školy na Rodkovského
 • Revitalizace sídliště Zborovce
 • Oživení centra: náměstí Republiky, kavárna na Poduklí
 • Rekonstrukce Zámku 2
 • Výsadba stromů a květinová výzdoba
Kvalitní komunikace

Kvalitní komunikace

 • Opravy silnic a chodníků
 • Nová parkovací místa
 • Rekonstrukce středu města a Starého Blanska
 • Nová okružní křižovatka u Sportovního ostrova
Sportoviště

Sportoviště

 • Modernizace Sportovního ostrova
 • Šatny a zázemí pro veřejnost v Aquaparku
 • Skatepark
 • Modernizace a rozšíření dětských hřišť
 • Víceúčelové hřiště na Olešné a v Lažánkách
Ing. Jiří Crha

Vážení občané,
děkuji Vám za projevenou důvěru, spolupráci i trpělivost během posledních čtyř let. Díky Vaší volbě jsme nastartovali investiční růst, který Blansko dostává do dobré formy a dělá z něj kvalitní místo pro život.

Dokázali jsme, že zvládneme i těžké situace. I přes období pandemie se nám podařilo pracovat na rozvoji města a realizovat zásadní projekty. Například stavbu přemostění na Staré Blansko. Další nás však čekají. Ať už jde o nové lázně, revitalizaci Palavy či postavení nového domu s pečovatelskou službou. Jejich dokončení si kladu za cíl letošní kandidatury. Budu rád, když mě v této snaze pomocí svého hlasu podpoříte a společně tyto projekty dotáhneme.

Osobnosti naší kandidátky dobře znáte. Jsou to lidé, které denně potkáváte ve městě a pro Blansko dýchají – místní lékaři, učitelé nebo ředitelé institucí. S Vaší podporou udržíme Blansko v kondici i nadále.

Ing. Jiří Crha
starosta města Blanska

Kandidátka

Ing. Jiří Crha

starosta města Blanska

MUDr. Zdeněk Grünwald

lékař

Ing. František Havíř

ekonom

MUDr. Vladimíra Danihelková

ředitelka Nemocnice Blansko

MUDr. Jana Novotná

primářka Nemocnice Blansko

Ing. Lukáš Němec

ekonom

Mgr. Pavlína Komínková

ředitelka Muzea Blanenska

Tomáš Mokrý

podnikatel

Bc. Kateřina Rejdáková

ekonomka

Mgr. Lukáš Dlapa

ředitel Knihovny Blansko